Fakturaindlæsning advokat og ejendomsadministration

Dette modul giver mulighed for at åbne en "email konto" direkte i din bogførings kladde.

Hermed får du er effektiv behandling af de faktura du allerede nu modtager på mail fra dine leverandører, og du får mulighed for at scanne de faktura du modtager på papir direkte til bogføringskladden.

  • Effektiv og hurtig registrering af disse bilag
  • Papiret væk fra bordet (og kontoret)
  • Bilagene gemmes digitalt
  • Bilaget er kun et "klik med musen" væk når du vil se det igen.
  • Det er nemt at anvende
  • Det er fleksibelt - når du har brug for det.
  • Der er hurtig tilgang til support – når du har brug for det.

Effektivisering og digitalisering går "hånd i hånd"

Modulet virker sammen med WebAdm, hvilket betyder at du kan sende de modtagne regninger til godkendelse hos bestyrelser, ejere osv. direkte fra bogføringen. Efter endt godkendelses procedure kan der betales via banken, alt sammen automatisk.

Hvis du allerede anvender en "remote" løsning for backup – så få lavet et prischeck – det er vores mål hos Vitec Datamann at være konkurrencedygtige – også på prisen. Endelig kan man, også via WebAdm, give sine kunder og revisorer adgang til alle de digitale bilag, så adgangen til papir og ringbind helt kan afskaffes.

For yderligere information kontakt Michael Schøning

Michael Schøning
msc@datamann.dk
4097 6012